IMG_3603'

Pracownie

Przyciski

Aneks matematyczny

Przyciski

Stałe fizyczne

Przyciski

Pomiar - opracowanie wyników - interpretacja

Przyciski

 

 

ZADANIA – przykłady rozwiązań

 

 

ElektronikaiTelekomunikacja+Elektrotechnika

studia stacjonarne

 

Mechanika (na poziomie szkoły średniej)

Przyciski

Mechanika (na poziomie I semestru studiów inżynierskich)

Przyciski

Przykład ruchu zmiennego

Przyciski

 

Zadania na ćwiczenia rachunkowe

(zestaw A obejmuje zakres kolokwium I, zestawy B-E – kolokwium II)

 

zestaw A

Przyciski

 

zestaw B

Przyciski

zestaw C

Przyciski

zestaw D

Przyciski

zestaw E

Przyciski

 

Zadania szkolne:

Metodyka

Przyciski

Przykład

Przyciski

 

PRACOWNIA w semestrze letnim

Przyciski

 

 

GENERATOR i OSCYLOSKOP

Przyciski

 

 

Konspekt – Praca mechaniczna

Przyciski

Konspekt – Pola siłowe

Przyciski

 

 

INFORMATYKA

 

Mechanika – szkoła średnia

Przyciski

Mechanika - uniwersytet

Przyciski

Przykład ruchu zmiennego – ruch harmoniczny

Przyciski

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA + ELEKTROTECHNIKA

studia niestacjonarne 

 

Wstęp do mechaniki - szkoła

Przyciski

Wstęp do mechaniki - studia

Przyciski

 

Ćwiczenia pomiarowe / opracowywanie wyników

Przyciski

Pracownia

Przyciski

 

 

TOWAROZNAWSTWO studia stacjonarne

 

Przyciski

 

 

 

TOWAROZNAWSTWO studia niestacjonarne

 

Przyciski

 

 

 

FIZYKA MORZA

 

Przyciski

 

 

 

 

 

WYKŁADY DLA UCZNIÓW szkół ponadpodstawowych

 

„Od drgań do fal

Przyciski 

„Elektryczność wokół nas”

Przyciski

„Prawa fizyki analitycznie, analogowo i numerycznie”

Przyciski