listownik-mono-Pomorskie-FE-UMWP-UE-EFS-RPO2014-2020-2015-nag

logo zdolni z pomorza kolor

logo

 

 

sobota 24 marca 2019

spotykamy się przed salą A13 o godz. 10:00

temat

Elektryczność – energia i inteligencja

 

Pragnąc wziąć udział w spotkaniu należy jak najwcześniej zarejestrować się

wysyłając wiadomość o treści

Proszę o zarejestrowanie mnie na zajęcia z fizyki w dniu 24 marca 

a jeżeli jest uczeń niemający jeszcze 18 lat, to prośba, żeby zgłoszenie o treści

Proszę o zarejestrowanie mojego syna/córkę/podopiecznego ….. na zajęcia z fizyki w dniu 24 marca

był uprzejmy wysłać Rodzic/Opiekun

Proszę też o podanie szkoły i klasy 

 

na adres:

zzp@umg.edu.pl

 

 

Ilość Uczestników jest ograniczona, zatem decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby, które już uczestniczyły w zajęciach i dostarczyły komplet dokumentów, również proszone są

 o wysłanie na powyższy adres maila, w którym oprócz tekstu zgłoszenia 

należy podać:

informację, że było się już uczestnikiem wcześniejszego spotkania, oraz że dokumenty zostały złożone.

 

 

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach osób, które po raz pierwszy wezmą udział w zajęciach, jest dostarczenie wypełnionych i podpisanych

(przez rodzica lub pełnoletniego ucznia) wymaganych przez Urząd Marszałkowski 5 papierowych dokumentów

(formularze dokumentów w plikach poniżej):

1/ deklaracja uczestnictwa – http://kepler.umg.edu.pl/1-deklaracja_uczestnictwa_umg.pdf

2/ oświadczenie 1 – http://kepler.umg.edu.pl/3-oswiadczenie1_uczestnika_umg.pdf

3/ oświadczenie 2 – http://kepler.umg.edu.pl/4-oswiadczenie2_uczestnika_umg.pdf

4/ formularz danych uczestnika – http://kepler.umg.edu.pl/2-formularz_danych_umg.pdf  

5/ oświadczenie 3 – http://kepler.umg.edu.pl/5-oswiadczenie3_uczestnika_umg.pdf

 

 

Info o projekcie i powyższe pliki znajdują się również na stronie UMG

 http://kepler.am.gdynia.pl/logo-umg-o.png

http://www.umg.edu.pl/zdolni-z-pomorza