PRACOWNICYe-mail strona domowa
1 dr hab. Zbigniew OTREMBA, prof. UMG
KIEROWNIK KATEDRY FIZYKI
2 dr Emilia BASZANOWSKA
3 dr Katarzyna BONIEWICZ-SZMYT
4 dr hab. Włodzimierz FREDA, prof. UMG
5 dr Kamila HAULE
6 mgr inż. Jolanta KAMIŃSKA
7 mgr Ryszard MAKSYŚ
8 dr Tadeusz PODOSKI
9 dr hab. Bogusław PRANSZKE, prof. UMG
10 dr Adam STELMASZEWSKI
11 mgr inż. Wojciech TARGOWSKI
12 mgr Henryk TOCZEK
Z-CA KIEROWNIKA KATEDRY FIZYKI
13 mgr inż. Aneta KWIDZIŃSKA-HLEBIK


ostatnia aktualizacja: