"ZDOLNI Z POMORZA"

Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"

Ostatnie spotkanie akademickie z fizyki odbyło się 13 MARCA 2021 r.

Spotkanie zdalne zostalo przeprowadzone przez aplikację Microsoft Teams


Temat spotkania:

Otoczenie magnetyczne

W wykładowo-demonstracyjnej części spotkania zapoznaliśmy się najważniejszymi zagadnieniami magnetyzmu naturalnego oraz generowanego przez świat techniki. Poznaliśmy także zgłaszane przez naukę troski środowiskowe związane z magnetyczną modyfikacją przestrzeni. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych zanalizowaliśmy elementarne zagadnienia rachunkowe w odniesieniu do pól magnetycznych, a także przeprowadziliśmy pomiary związane z polem geomagnetycznym oraz polem pochodzącym od przewodników z prądem. Ponadto zapoznaliśmy się z metodyką konfrontowania wyników pomiarowych z założeniami teoretycznymi.

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNENA SKRÓTY:
ARCHIWUM


05.12.2020 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Światło w odkrywaniu tajemnic morza

24.10.2020 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Powszechność promieniowania - czy to bezpieczne?

07.12.2019 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Płyny ... zajrzyjmy do ich wnętrza

19.12.2019 r. Wykład popularnonaukowy: "Czy Wszechświaty równoległe mogą istnieć?" - Teorie naukowe i spekulacje - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG.

23.03.2019 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Elektryczność - energia i inteligencja

08.12.2018 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Od hałasu do muzyki

19.05.2018 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Optyka od podszewki

17.03.2018 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: ''Ocieplić'' ciepło - zjawiska termiczne w przyrodzie i technice

9.12.2017 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Bezwładność - realność czy pozór

10.06.017 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Tajemnice światła

25.03.2017 r. Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Grawitacja bez tajemnic

26.11.2016 r, Zajęcia akademickie z fizyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza - Akademia Morska w Gdyni. Temat: Odkrywamy fizykę w wodzie morskiej

09.05.2016 r. Wykład popularnonaukowy: "Fale grawitacyjne" - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. UMG.

Konkursy dla uczniów 2015

08.07.2015 r. Seminarium: "Physical processes in the seawater responsible for upward signal in the visual range" Z udziałem: Prof. W.J. Emery, Uniwersytet Stanu Kolorado w Boulder, USA

01.06.2015 r. Wykład popularnonaukowy: "Nieważkość, czyli jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie nieważkości" - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. UMG.

27.04.2015 r. Wykład popularnonaukowy: "Kosmiczna winda" - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. UMG.

9.04.2015 r. grupa uczniów z klas Ic i IIc z Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego z Lęborka gościła w Akademii Morskiej w Gdyni. Było to pierwsze spotkanie z Uczelnią w ramach podpisanego w marcu porozumienia o współpracy Gimnazjum i Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej.

W dniu 5.03.2015 r. w Katedrze Fizyki został podpisany dokument o współpracy edukacyjnej i popularyzującej szkolnictwo morskie pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. J. Wybickiego w Lęborku a Wydziałem Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni. Podpisy pod dokumentem złożyli: pani Dyrektor Grażyna Ruszkowska oraz pan Dziekan Wydziału Mechanicznego Adam Charchalis. Podczas spotkania przeprowadzone zostały rozmowy pomiędzy Dziekanem a Wicestarostą Powiatu Lęborskiego panem Maciejem Barańskim o planach poszerzenia współpracy o inne szkoły Powiatu oraz wydziały UMG.

Konkurs dla uczniów 2014

15.12.2014 r. Wykład popularnonaukowy: "GRAWITACJA - Od jabłka Newtona do windy Einsteina, czyli dlaczego "rzeczy" spadają" - dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. UMG

09.03.2015 r. Wykład: "Badania naukowe w Katedrze Fizyki Ogólnej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki we Lwowie" - Prof. Yaroslav Shopaostatnia aktualizacja: